Informacje

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA ZWYKŁA 15 STYCZNIA 2017 R. 1.Msze św. dzisiaj i za tydzień o godz. 8.30, 10.00 i 12.00, w tygodniu o 19.00.
2.Dzisiaj spotkanie dla dzieci i rodziców z klas IV i V przed Odnowieniem Przyrzeczeń Chrzcielnych. 4.Dziś w naszej parafii gościmy ks. Radosława Zawadzkiego misjonarza z naszej diecezji pracującego od 8 lat w Peru. Razem z nim uczymy się powszechności Kościoła, a także odpowiedzialności duchowej i materialnej za misje. Ofiary do dyspozycji Księdza Misjonarza. Zachęcam do modlitwy Koła Różańcowe i wszystkich. 5.W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli: śp. Krystyna.
Read more

KOLĘDA 2017

PORZĄDEK WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 16 - 21 stycznia 2017 r. PONIEDZIAŁEK (16. 01.) od 16.00 ul. Polna (od p. Kolosów i p. Ruteckiej);
WTOREK (17. 01.) od 16.00 blok nauczycielski przy ul. Targowej; ŚRODA (18. 01.) od 9.00 Prusocin; od 14.30 ul. Łąkowa (od p. Grzegorzewskiej); CZWARTEK (19. 01.) od 15.00 ul. 1 Maja (od p. Sokołów i p. Wołowskich); PIĄTEK (20. 01.) od 14.30 ul. Parkowa, Ogrodowa, Braci Grochowskich, Sportowa (z obu stron); SOBOTA (21. 01.) od 9.00 ul. Ciechanowska (z obu stron);
.
Read more

My też tam byliśmy – ” I PIELGRZYMKA SŁUŻBY LITURGICZNEJ DIECEZJI PŁOCKIEJ” CZERWIŃSK 23.04.16

Służba Liturgiczna po raz pierwszy pielgrzymowała do Czerwińska n. Wisłą.

Wraz z młodymi modlili się ich duszpasterze i opiekunowie. W czasie wspólnej modlitwy uczestnikom pielgrzymki towarzyszyły relikwie bł. Jose Sanchez del Rio i hasło: „Viva Cristo Rey!”.

Bp Mirosław Milewski w czasie homilii zwrócił uwagę, że takie święto służby liturgicznej zachęca ministrantów do dalszej służby. – Spotykamy się dziś z hasłem: „Viva Cristo Rey!”, co znaczy: „Niech żyje Chrystus Król”, bo właśnie te słowa stały się symbolem wiary i wierności Chrystusowi w Meksyku na początku XX w. – mówił w czasie kazania bp Mirosław.

INTENCJE MSZALNE 15 - 22 stycznia 2017 r. NIEDZIELA 15 stycznia 2017 r.
8.30 Za + Teresę, Henryka i Wiesława WAGNER. 10.00 Za + Henrykę i Tadeusza TRACZYK oraz Zofię, Józefa i Henryka ROMANOWSKICH. 12.00 ZA PARAFIAN. PONIEDZIAŁEK 16 stycznia 2017 r. 19.00 Za + Józefa KONOPKĘ (28 r. śm.). 19.00 Za + Włodzimierza STĘPKOWSKIEGO (pp. im.). WTOREK 17 stycznia 2017 r. 19.00 Za + Stanisława WIĘCKOWSKIEGO (pp.). ŚRODA 18 stycznia 2017 r. 19.00 Za + Krzysztofa ŚLEPOWROŃSKIEGO (pp.). 19.00 Za + Danielę BARAŃSKĄ (pp.) CZWARTEK 19 stycznia 2017 r. 19.00 Za + Halinę (r..
Read more
Renowacja zabytkowego Kościoła pw. Św. Anny w Strzegowie 
Poziom dofinansowania z EFRR: 72,27%
 Całkowity koszt projektu: 1 010 865,84 zł
Kwota dofinansowania: 727 194,80 zł
Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Anny w Strzegowie
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 

W przyszłym roku zakończy się renowacja XVIII-wiecznego, drewnianego kościoła pw. Św. Anny w Strzegowie. Od ostatniego remontu upłynęło już ponad 50 lat, a jego obecny stan techniczny nie jest najlepszy..

Read more

Pielgrzymka do Francji

La Salette - Lourdes - Paryża

  W Roku Wiary w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie i parafii św. Anny w Strzegowie organizowana jest pielgrzymka do miejsc objawień Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziały w pielgrzymce autokarowej, która odbędzie się od 1 do 9 lipca 2013 r.
Dokładny plan pielgrzymki podany jest na niżej.
Koszt: ok. 2500 zł (395 Euro + 850 Pln)
Wpłata zaliczki do 25 kwietnia – 500 zł
     

PLAN PIELGRZYMKI DO FRANCJI

Dzień l: 1 lipca (poniedziałek) O.
Read more

Via Lucis

Droga Światła (Via Lucis) - to coraz bardziej popularne w Kościele wielkanocne nabożeństwo, wzorowane na Drodze Krzyżowej (Via Crucis). Polega ono na przeżywaniu czternastu stacji - spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami i służy przeżywaniu tajemnic paschalnych. W rocznicę śmierci Jana Pawła II - 2 kwietnia - nabożeństwo Via Lucis zostało zorganizowane - dzięki staraniom dk. Marcina i zaangażowaniu kl. Pawła - po raz pierwszy w naszej parafii. Poprowadził je ks. Proboszcz. Na koniec uczestnicy przeszli pod pomnik Jana Pawła II, gdzie nastąpiło błogosławieństwo i odśpiewano.

Read more

Niedziela Palmowa

W dniu 24 marca Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Studnia oraz Wydział Duszpasterski zapraszają do wzięcia udziału w 28. Światowym Dniu Młodzieży, który odbędzie się w Płocku. Hasłem tegorocznego spotkania młodych są słowa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19).

Każdy dekanat jest zobowiązany do wydelegowania na spotkanie przynajmniej jednego autokaru młodzieży. Za zorganizowanie autokaru odpowiada dekanalny duszpasterz młodzieży.

Dekanalny wyjazd organizowany jest ze Strzegowa. Autokar ma ograniczoną liczbę miejsc, więc liczy się kolejność zgłoszeń. Koszt.

Read more

Droga Krzyżowa ulicami Strzegowa

[8.03.2013 r.] dr Daniel Bartosiewicz

Wstęp

Na krzyżu Syn Boży pojednał nas z Ojcem i chce, aby każdy z nas osobiście włączył się w to pojednanie. Przez Apostoła Pawła woła do nas: „W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20). Ustanowił specjalne narzędzie pojednania grzesznego człowieka z Bogiem, to jest chrzest, a dla tych, którzy zgrzeszyli po przyjęciu chrztu, sakrament pokuty.

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą. W Chrystusie, który dla nas.

Read more