Akcja Katolicka

“Musimy o tym pamiętać, że Ojczyzną AK jest parafia,
że jesteśmy urzędem zakorzenionym w Kościele, w którym
laikat ściśle współpracuje z hierarchią.”
                                                                               Św. Jan Paweł II

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej został powołany w Parafii św. Anny w Strzegowie  z inicjatywy księdza Władysława Jagiełły, ówczesnego proboszcza. Ukonstytuował się w 1996 roku i od tego roku nieprzerwanie przez ponad 20 lat trwa działalność Akcji Katolickiej w parafii pod przewodnictwem asystenta Akcji księdza Józefa Błaszczaka.

Członkowie POAK spotykają się w budynku plebanii w środy po mszy o godz. 18-tej ( termin spotkań jest podawany do wiadomości w ogłoszeniach parafialnych). Parafialny Oddział Akcji Katolickiej jest otwarty na osoby chętne do społecznej pracy na rzecz wspólnoty parafialnej.

Działalność Akcji Katolickiej obejmuje obszar religijny, kulturalny i społeczny. W minionym okresie udziałem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej było organizowanie corocznych Parafiad pod hasłem ” O uśmiech dziecka….”, wigilii na plebanii dla osób samotnych, paczek świątecznych dla dzieci, balu karnawałowego dla sponsorów i sympatyków Akcji. CzłonkowiePOAK angażują się także w obsługę liturgiczną.