Kościół Domowy

Twórcą,założycielem i pierwszym moderatorem Ruchu Światło-Życie był ks. Franciszek Blachnicki. Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w 1954 roku.
Ruch Światło- Życie rozwinął się z oaz- rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową.

Domowy Kościół to gałąź rodzinna Ruchu Światło- Życie. Pomaga małżonkom, żyjącym w sakramencie, czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy małżonków nim żyć i celebrować go przez całe życie. W naszej parafii istnieje jeden krąg Domowego Kościoła. Powstał w 2003 roku z inicjatywy ks. Tomasza Brzezińskiego.

W naszej formacji kładziemy nacisk na rozwój i wzrost duchowości małżeństw. Będąc bliżej Boga zbliżamy się do siebie, a będąc w głębokiej relacji ze Zbawicielem, pogłębiamy naszą miłość małżeńską. Pogłębianie tych relacji wpływa również na nasze dzieci, pomagając nam wychowywać je w duchu chrześcijańskim.

Spotykamy się w duchu Bożej miłości i jej chcemy się tam uczyć. W czasie comiesięcznych, systematycznych spotkań wspólnie czytamy Słowo Boże, modlimy się i dzielimy naszym życiem, tym codziennym i duchowym.