Bierzmowanie

Spotkania przygotowujące do bierzmowania odbywają się raz w miesiącu, a termin podawany jest w ogłoszeniach parafialnych.

Przygotowania kończą się egzaminem. Na egzaminie wymagana jest znajomość odpowiedzi na pytania katechizmowe i pacierza.

Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania w roku 2017/2018 jest ks. Józef Błaszczak.

Bierzmowanie w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 13 czerwca o godz. 17.00. Udzieli go J.E. ks. bp. Roman Marcinkowski.