Bierzmowanie

Spotkania przygotowujące do bierzmowania odbywają się raz w miesiącu, a termin podawany jest w ogłoszeniach parafialnych.

Przygotowania kończą się egzaminem. Na egzaminie wymagana jest znajomość odpowiedzi na pytania katechizmowe i pacierza.

Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania w roku 2017/2018 jest ks. Józef Błaszczak.

Data bierzmowania w roku szkolnym 2017/2018 będzie podana w późniejszym terminie.