Bierzmowanie

Spotkania przygotowujące do bierzmowania odbywają się raz w miesiącu, a termin podawany jest w ogłoszeniach parafialnych.

Przygotowania kończą się egzaminem. Na egzaminie wymagana jest znajomość odpowiedzi na pytania katechizmowe i pacierza.

Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania w roku 2020/20218 jest ks. Dariusz Nowotka.

Bierzmowanie w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się 20 czerwca o godz. 10.00. Udzieli go J.E. ks. bp. Roman Marcinkowski.