Zaproszenia do składania ofert

Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Anny w Strzegowie zaprasza do złożenia ofert na:

“Montaż instalacji fotowoltaicznej do plebanii i kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Strzegowie”

Zaproszenie do składania ofer fotowoltanika

Załącznik nr 1 – Druk oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 3 – Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej

Załącznik nr 4 – Wzór karty gwarancyjnej

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik Nr 6 – Audyt energetyczny budynku kościoła

Załącznik Nr 7 – Audyt energetyczny budynku plebani

“Przebudowa systemu grzewczego w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Strzegowie”

Zaproszenie do składania ofert instalacja gazowa

Załącznik nr 1 – Druk oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 3 – Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej

Załącznik nr 4 – Wzór karty gwarancyjnej

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik Nr 6 – Audyt energetyczny budynku kościoła

Załącznik Nr 7 – Decyzja o pozwoleniu na budowę

Załącznik Nr 8 – Projekt budowlany

“Wymiana oświetlenia na energooszczędne w plebanii i kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Strzegowie”

Zaproszenie do składania ofert oświetlenie

Załącznik nr 1 – Druk oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 3 – Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej

Załącznik nr 4 – Wzór karty gwarancyjnej

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik Nr 6 – Audyt energetyczny budynku kościoła

Załącznik Nr 7 – Audyt energetyczny budynku plebani

“Termomodernizacja plebanii i Kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Strzegowie”

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Druk oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 3 – Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej

Załącznik nr 4 – Wzór karty gwarancyjnej

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik Nr 6 – Zgłoszenie bdowy (robót budowlanych)

Załącznik Nr 7 – Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 8 – Audyt energetyczny budynku kościoła

Załącznik Nr 9 – Audyt energetyczny budynku plebani

Załącznik Nr 10 – Dokumentacja fotograficzna